لطفا گوشی خود را به حالت عمودی برگردانید

مجتمع توريستي تفريحي نوا

ويــلاي تــيـپ يـك، دو واحـــدي
رويـكرد طـراحي در اين مـجموعه :
- بيشترين بهره مندي از طبيعت اطراف براي هر واحد ويلا - حـداكــثرهـماهنگي با بسـتر زمين -هـمسوئي با دامنه هاي مـوجود سايت با تنوع طراحي ويلا ها - حـفظ مــنظر عمومي مجموعه

  • محل اجرا : جاده هراز - بعد از آب اسك
  • کارفرما : آقـاي ابوالقـــاسـم مــتـو
  • سطح زیربنا : 21000 متر مربع
  • تاریخ طراحی : 1387
عکس های پروژه